SAZNAJEMO! Ukidaju ograničenja za putovanje za vakcinisane osobe!

Savet EU usvojio je danas preporuku kojom se ublažavaju restrikcije za putovanja, odnosno podržava ukidanja određenih ograničenja za vakcinisane osobe.

Saznajemo – Takođe i ublažavanju kriterijuma za ulazak na listu trećih zemalja,

čijim je građanima dozvoljeno da putuju u EU,

a na osnovu epedemiološke situacije u tim zemljama.

Takođe preporuka se odnosi na prihvatanje digitalnih sertifikata trećih zemlja.

U Briselu za Tanjug kažu da preporuka stupa na snagu sutra, nakon objavljivanja u Javnom glasniku,

a da će njena primena zavisiti od zemalja članica pojedinačno.

„Zemlje članice trebalo bi da podignu restrikcije na neesencijelna putovanja za građane trećih zemlja koji su primili poslednju proporučenu dozu vakcine odobrene od strane Evropske agencije za lekove najmanje 14 dana pred dolaska.

Saznajemo da zemlje članice mogu da ukinu restrikcije i za putnike koji su najmanje 14 dana pre ulaska primili preporučene doze vakcina koje je Svetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu upotrebu”, navodi se u saopštenu Saveta EU.

Da bi se ukinula ograničenja za nesencijalna putovanja za određenu treću zemlju u celini,

prema novim pravilima, privatljiv broj slučajeva kovid-19 na 100.000 stanovnika tokom poslednjih 14 dana povećan je sa 25 na 75.

Napredak u vakcinaciji stanovništva protiv virusa takođe je preporučen kao kriterijum za stavljnje treće zemlje na „zelenu listu” za putovanja u EU.

I dalje će se primenjivati kriterijumi koji podrazumevaju stabilan ili opadajući trend broja novih slučajeva,

broj izvršenih testova, stopu pozitivnosti od četiri odsto među svim sprovedenim testovima,

ukupan odgovor na kovid-19 u zemlji i pouzdanost dostupnih informacije, javlja Tanjug.

Savet EU preporučio je zemljma članicama da bi do usvajanja uredbe o priznavaju Digitalnih zelenih sertifikata trebalo da budu u mogućnosti da „prihvate sertifikate trećih zemalja koji sadrže bar minimum podataka”,

u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uzimajući u obzir potrebu da mogu da provere autentičnost, validnost i integritet sertifikata.

U slučaju brzog pogoršanja epidemilološke situacije u trećoj zemlji, ili otkrivanje novog zabrinjavajućeg soja virusa,

Savet EU poziva države članice da usvoje hitna, privremena ograničenja za sva putovanja u EU koja ne bi trebalo da se odnose na građane EU, one se trajnim boravkom u zemljama EU i kategorije odrđenih putnika, koji bi ipak trebalo da budu podvrgnuti odgovarajućem ispitivanju i merama u karantinu, čak i ako su potpuno vakcinisani.

politika, skynews