Istaknut transparent

7. јула 2022.

Transparent je držalo 30-ak ljudi, na belom platnu, crvenim i plavim slovima ispisano je na engleskom jeziku