ČUDESA I TAJNE: KAKO BOG BRZO SPASAVA!

Bilo je to 1974. godine, na dan sveta tri Jerarha. Događaj je ispričao sveštenik iz sela, Kucadka kod Smed. Palanke. ČUDESA – Ovaj sveštenik je svojim poslom putovao za Beograd. Na putu između Mladenovca i Beograda, pored jedne šumice, jedan…